Msza dla bardzo wielu praktykujących katolików to bardzo ważne wydarzenie w tygodniu. Msza to również według bardzo wielu religii uobecnienie ofiary krzyżowej Chrystusa w sposób bezkrwawy na ołtarzu. Są również różne rodzaje takich mszy. Oprócz nabożeństw, które są w niedzielę, wyróżnia się inne ważne msze w ciągu roku. Najważniejsze święta, w jakich jako katolik trzeba brać udział to przede wszystkim Wielkanoc, Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Środa Popielcowa.

 

Ostatni dzień roku a także Pierwszy dzień roku to również czas, kiedy ludzie wierzący udają się na mszę świętą do kościoła. Katolicy gromadzą się wtedy w swoich kościołach na mszy, by podziękować Bogu za swoje dotychczasowe życie, różne sukcesy. Msza święta to centrum życia chrześcijańskiego. Msza święta jest podzielona na dwie podstawowe części. Pierwszą częścią jest Liturgia Słowa po akcie pokuty. Drugą częścią jest Liturgia Eucharystyczna. Liturgia Eucharystyczna polega na tym, że jest to ofiara dla naszego Ojca, zarówno od Jezusa Chrystusa, jak i od nas, bo według wiary chrześcijańskiej także jesteśmy dziećmi Boga. Sama msza święta rozpoczyna się od procesji, jeżeli jest jakaś ważniejsza uroczystość. Kolejno kapłan daje znak krzyża i ludzie zgromadzeni w świątyni powtarzają wraz z kapłanem ten znak. Podobnie kończy się msza takim błogosławieństwem. Następnym krokiem jest też akt pokuty.

 

Przyznajemy się wówczas do tego, iż jesteśmy grzeszni. Kapłan w trakcie mszy zaprasza wspólnotę wiernych do modlitwy. Potem ksiądz przechodzi do zasadniczej części mszy swiętej. To dwa czytania:pierwsze i drugie, psalm oraz liturgia słowa. Należy również zaznaczyć, iż 2 czytania nie za każdym razem są czytane. W tygodniu częstokroć ksiądz ogranicza się tylko do jednego. Psalm także nie zawsze jest identycznie śpiewany. Zależy to od tego, czy jest czas Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, to inne są końcówki śpiewania psalmu. Wtedy w okresie przed Świętami Wielkanocnymi, w Wielkim Poście nie śpiewa się Alleluja. Zaś w okresie świąt wigilijnych w kościele dołącza się także podczas mszy śpiewanie kolęd. Na każdej mszy kapłan wygłasza również napisane przez siebie kazanie. Kazanie jest zaraz po przeczytaniu Ewangelii. Każdego dniaW każdy dzień tygodnia kazanie jest inne.

 

Głównym punktem każdej mszy jest również komunia. Wtedy wszyscy wierni zbierają się zazwyczaj pod ołtarzem, ponieważ tam ksiądz udziela komunii. Daje on komunię prosto z kielicha wprost do naszych ust. W niektórych kościołach jest taki zwyczaj, iż wierni przychodzą na środek i tam ksiądz lub kilku księży (co zależy od ilości wiernych), podchodzi i udzielają tam komunii. W wierze chrześcijańskiej na msze święte wierni przychodzą do kościoła całymi rodzinami. Nawet malutkie dzieci są przynoszone do kościoła, aby od małego poznawały swoją kulturę oraz wiarę. Znakomita większość tych dzieci przygotowywana jest do sakramentu Chrztu Świętego, który jest bardzo ważny dla praktykujących katolików.