Dane w chmurze rodo jest to metoda zabezpieczania ważnych dla firmy danych. Korzyści płynące z takiego rozwiązania: Co najważniejsze: Spółka korzystająca z przechowywania danych w chmurze może na swoje ważne dane przeznaczyć nieograniczony rozmiar na serwerach.

Po drugie: Spółka korzystająca z takiej usługi ma niesamowicie wygodny dostęp do swoich danych z wielu urządzeń w dowolnym miejscu. Taka firma może wskazać, kto w jakim zakresie ma dostęp do jej danych. Przykładowymi z bardzo istotnych przechowywanych danych są dane osobowe (pracowników, jak i kontrahentów), których ma każda działalność. Te informacje z pewnością wymagają szczególnego zabezpieczenia w zgodzie z wytycznymi Rodo. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (ang. GDPR- General Data Protection Regulation – to unijne rozporządzenie , które zawiera wytyczne o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych a także przepisy dotyczące swobodnego przepływu naszych danych. Chmura rodo to w pewnym sensie zagwarantowanie wysokiego bezpieczeństwa danym osobowym przez przechowywanie ich właśnie w chmurze.

Dane w chmurze rodo są z całą pewnością bezpieczniejsze od poprzednio trzymanych danych na dotychczasowych serwerach, z których dotąd korzystały spółki, ponieważ firma , która zajmuje się ochroną wszelkich danych w chmurze posiada właściwe narzędzia finansowe, techniczne oraz organizacyjne dla lepszej ochrony przechowywanych ważnych danych przykładowo przed hakerami. Firma ta ma możliwość wszak używać serwerów w różnych miejscach na świecie.